Rockwell

Rockwell

Det finnes mange ulike kriterier for hvordan «Gokniven» skal være. De fleste kriteriene er rent subjektive, min mening, min følelse og så videre. Hardheten i knivstålet spiller en stor rolle for knivens egenskaper. Desto hardere stål, desto mer materialstyrke. Dette kan måles, altså et objektivt kvalitetsmål.

Rockwell er en internasjonal hardhetsskala for angivelse av metallers overflatehardhet. Måleenheten er Hardness Rockwell (HR) og den brukes mest i USA. Det finnes fler skalaer A, B, C, D, E, F, G, H, K, N og T. B- og C-skalaene er mest brukt og kalles henholdsvis HRB og HRC. Skalaen som er aktuell i forbindelse med å måle hardheten, og dermed et uttrykk for materialstyrken i knivstålet, er HRC.Rocwellapparat

Et gammeldags Rockwell-apparat fungerte ved at kniven ble skrudd opp mot en diamantkjegle (se bildet) akkurat slik at diamanten berørte overflaten på knivstålet. Apparatet er konstruert slik at man kan utløse en kraft som gir et trykk på 150 Kp fra diamantkjeglen. Diamantkjeglen presses da inn i knivstålet. Jo dypere ned i stålet kjeglen kan presses, desto bløtere er stålet. På apparatet kan man så lese av lengden diamantkjeglen presses ned i materialet. Da kan man gå inn i en tabell og lese av HRC-verdien.

Er det da slik at jo høyere Rockwell-verdi er, desto bedre blir kniven?  Svaret er nei – ikke nødvendigvis. For de mest brukte legeringene i såkalt rustfritt stål (Cr-stål), vil knivstål som herdes og anløpes til HRC-verdier høyere enn ca 57-58, medføre at materialet blir sprøtt. Når den tynne kniveggen (20 – 30 my) belastes, så er det forholdsvis stor materialstyrke. For knivstål med lavere HRC-verdi vil stålet «legge seg», mens for knivstål med høyere HRC-verdi, vil materialet knekke og vi får en bruddflate > 20-30 my. Materialet som har «lagt seg» kan rettes opp mot et poler- eller skjærpestål, men når man har brukket materiale, må man fjerne nok materiale til at eggen igjen blir 20-30 my. Det innebærer som oftest sliping eller bruk av grove skjærpestål eller diamantstål. Det fører til sliperiss og en mindre skarp egg. (Se artikkel om grove og polerte egger). Dette er den viktigste årsaken til at jeg ikke anbefaler å kjøpe kniver med vanlig rustfritt stål med høyere HRC-verdi enn 57- 58.

Det er flere variabler som endrer forholdet. Det ene er selve legeringen. Andre forhold er om kniven er smidd eller stanset. En smidd kniv vil ha forholdsvis mye større materialstyrke ved lavere HRC-verdier. Dette fordi selve prosessen knuser Carbidene. Små Carbider krever mindre krefter for å holde materialet på plass.

Her er HRC-verdien til noen av knivmodellene som du finner på www.gokniven.no:

Dick Premier Plus
Dick ActiveCut
Dick Superior
Dick Pro Dynamic
Dick Ergogrip
Helle
Nesmuk
smidd
smidd
stansa
stansa
stansa
Eggstål
Niobium
55-56
55-56
55-56
55-56
56
57
62

Japanske kokkekniver ligger gjerne på en HRC-verdi på 59 og ofte godt over 60 HRC. Ikke alltid følges dette opp med en legering som tåler så høy Rockwellverdi. Da får man problemer med sprøtt materiale, noe jeg ser mange eksempler på som skjærsliper.

Victorinox er et eksempel på en knivfabrikk som har valgt en meget lav HRC-verdi (ca 53-54 HRC). Dette gjør at knivstålet ikke har veldig høy materialstyrke. Likevel er dette utrolig populære kniver. Jeg tror det blant annet skyldes at knivene gir god respons på skjærpestålet og at de er lette å slipe – også dersom man har «dårlig» slipeutstyr.