Priser

Prisen for sliping og polering av kniveggen vil variere med størrelsen på bladet og hvilken grad eggen er skadet.

Her er en veiledende prisliste hvor alle priser er inkludert merverdiavgift.

Sliping og Polering

Vanlige kjøkkenkniver                                         100,-

Tollekniver med lang egg                                    130,-

Samekniver                                                          130,-

Øks                                                                        150,-

Ljå                                                                          200,-

Reparasjoner

Reparasjoner av hakk og brukket tupp varierer avhengig av skade. Ofte ligger prisen mellom kr 50 – kr 150, i tillegg til prisen for slipingen.

Frakt

Jeg mottar gjerne kniver per post fra hele landet. Knivene returneres da med postoppkrav. Porto kr 150,- per sending. Postadressen er: Eventyrveien 1B, 2020 Skedsmokorset

Avtale

Jeg tar gjerne imot kunder på mitt verksted på Eventyrveien 1B, 2020 Skedsmokorset. Ta kontakt på telefon 41232168 kl 15 – kl 21 mandag – fredag og gjør en avtale. Da kan jeg slipe mens du venter – og du slipper å reise to ganger til Skedsmokorset. Har du lyst, så kan du få med noen råd til oppbevaring og vedlikehold av skarpe kniver.