Pris

 

Pris kr 6.000,- eks. MVA. I tillegg kommer reise- og oppholdsutgifter etter Statens Regulativer. (Døgndiett kr 733,- Kilometersats kr 4,10,- Overnatting – faktisk kostnad)

I de aller fleste tilfeller vil et kurs være fritatt for MVA.